Client: VISA 
Agency: BBDO Mumbai
Creative Directors: Sandeep Sawant, Balakrishna Gajelli
Client Servicing: Santosh Manjhi, Shonali Hazari, Varad Barbhai
Art Director: Vijaykumar Vasala, Omkar Rachha
Agency Producer: Hitesh Shah

Production House: Chirag Doshi @Pixel Paint 
Photographer: Avaduth Hembade @Qench
Backplate & Product Photographer: Kiran Patankar
Styling: Vijay Mandhan
Make-up: Atin Pawar
Casting: Vinayak Nayak
Creative Supervisor: Prasad Shetty @Pixel Paint
Retouching: Somnath Shinde, Abhishek Pawar, Rakesh Survade, Swapnil Kumbhar, Prasad Shetty, Chirag Doshi, @PIxel Paint
Back to Top